Voortgezet onderwijs

Free run

3sterMoon, mei 2016

Ward is weliswaar gewoon in Nederland geboren, maar omdat zijn moeder illegaal is, is zijn geboorte nooit aangegeven. Administratief bestaat hij niet. Omdat kinderen en jongeren recht hebben op onderwijs, kan hij wel naar school (en is de school op de hoogte van Wards situatie), maar verder moet hij zien dat hij niet opvalt. Zelf kan hij weliswaar niet uitgezet worden, omdat hij staatloos is en nergens heen kan, maar zijn Venezolaanse moeder loopt een behoorlijk risico.
Wanneer zij op een dag wordt opgepakt en terug moet naar Venezuela, staat Ward er alleen voor. Een week logeert hij bij zijn vriend Marnix, maar daar kan hij niet blijven. Er zit maar één ding op: Ward moet op zoek naar zijn Nederlandse vader. Als die hem erkent als zoon, is Ward voortaan gewoon een Nederlander. En dus gaat Ward op pad. Naar Den Bosch, waar zijn vader mogelijk zou wonen. Ondanks dat zijn moeder hem gewaarschuwd heeft om nóóit naar zijn vader op zoek te gaan. Maar Ward heeft geen keus.

Dat kan dus gewoon: in Nederland geboren worden, Nederlands spreken, je Nederlands voelen en toch voortdurend op je hoede zijn voor de vreemdelingenpolitie. Ward heeft zelfs verschillende malen met zijn moeder in een cel gezeten, alleen omdat hij zogezegd ‘niet bestaat’.
Het is best begrijpelijk dat Ward geen volwassenen in vertrouwen durft te nemen en dat hij toch maar op zoek gaat naar die onbetrouwbare vader. De vader zelf is nogal cliché; het ligt er duimendik bovenop dat hij ongelooflijk fout is en dat Ward inderdaad beter uit zijn buurt kan blijven. Maar ja, de jongen mist een vaderfiguur en hij denkt dat de man zijn enige hoop is op een Nederlands paspoort. Logisch dat hij toch contact blijft zoeken.
Een verhaallijn die minder goed is uitgewerkt, is die van Wards hobby free-running. Gezien de titel en de omslagillustratie verwacht je daar wat meer van. Ward rent en springt zo nu en dan door de stad, maar een functie voor de plot heeft het niet.

Al met al is Free run een boek dat een brede groep lezers aan zal spreken: toegankelijk geschreven, actueel onderwerp. Geschikt voor liefhebbers van de boeken van Mirjam Mous (een quote van haar staat dan ook op de kaft). Een kanshebber voor de Jonge Jury 2017, dertien jaar en ouder.

Share