Basisschool bovenbouw

Bijna vergeten

3sterHolland, juni 2018

Het is alweer vier jaar geleden dat de moeder van Daniëlle aan kanker overleed. Sindsdien is ze alleen met haar vader. Het gaat best goed met Daniëlle, zeker nu ze in de brugklas zit; een nieuwe school waar bijna niemand weet dat ze geen moeder meer heeft. Dan vindt tenminste niemand haar zielig.
Toch staat haar leven ineens weer op zijn kop als haar vader een nieuwe vrouw leert kennen en de moeder van haar populaire klasgenote Lilly ook kanker heeft, in een terminale fase. Tot haar schrik merkt Daniëlle dat ze steeds meer dingen van haar eigen moeder is vergeten: hoe ze rook, hoe ze praatte, of ze nou wel of niet naast haar zat in de achtbaan.
Daniëlle is boos op haar vader, trekt meer op met Lilly, spijbelt en hoort het verhaal over Lilly’s achtergrond. Lilly wil haar moeder niet meer zien. En dat terwijl Daniëlle er alles voor over zou hebben om nog één keer met haar moeder te mogen praten.

Daniëlle is een normale, puberende brugklasser met normale bezwaren tegen het idee dat haar vader een nieuwe vrouw leert kennen. Ineens komt het verdriet om haar moeder weer omhoog en dat is best invoelbaar. De wankele vriendschap met wereldwijze Lilly haalt haar nog meer uit haar evenwicht. Dat Daniëlle zich gevleid voelt omdat Lilly met haar wil omgaan, is volkomen logisch, maar waarom Lilly nou precies naar de (nog vrij kinderlijke) Daniëlle trekt, is wat lastiger mee te voelen. Het is wat ambivalent: Lilly wil niks met haar moeder te maken hebben, maar trekt wel naar het meisje dat hetzelfde heeft meegemaakt waar zij nu doorheen moet. Dat wringt een beetje en het vraagt wel wat van de (jonge) lezer om dit gedrag te begrijpen.
Lilly’s problemen zijn veel heftiger dan die van Daniëlle, Lilly verzet zich dan ook extremer tegen de rest van de wereld. Het lukte een psycholoog niet om haar weer op de rails te krijgen, maar de nieuwe vriendin van Daniëlles vader krijgt het wel voor elkaar. Misschien zou Lilly met haar wispelturige gedrag wel een interessantere hoofdpersoon zijn geweest dan Daniëlle.

Bijna vergeten is een boek dat ondanks alles toch een positief einde heeft en de lezer het gevoel geeft dat je verder kunt, ook al ben je vergeten hoe je moeder nou precies rook.
Een veelbelovend jeugdboekendebuut, geschikt voor lezers van elf jaar en ouder.