Voortgezet onderwijs

Tikker

3sterHoogland & Van Klaveren, november 2019

Elias ligt al heel lang in het ziekenhuis, in afwachting van een donorhart. Als het eindelijk zo ver is en de operatie slaagt, staat er een jongen naast zijn bed. Het is Boyd. Hij haalde een gevaarlijke toer uit op zijn skateboard en verongelukte. Elias heeft Boyds hart gekregen. Elias is de enige die Boyd kan zien en met hem kan praten. Boyd voelt zich gevangen; hij lijkt met onzichtbare draden aan Elias verbonden en kan het ziekenhuis niet uit. En dat terwijl hij iets belangrijks te doen heeft: hij moet naar zijn opa toe!

Elias en Boyd zijn ongeveer even oud, maar leidden voor het ongeluk en voor de operatie totaal verschillende levens. Elias is ziek en wordt door iedereen – ook door zichzelf! – beschouwd als een kasplantje. Boyd was sportief, had veel vrienden, een hond, zijn opa en zijn skateboard. Elias is voorzichtig, Boyd roekeloos. Elias denkt na, Boyd handelt.
Normaal gesproken zouden de jongens nooit vrienden zijn geweest, maar nu ze min of meer tot elkaar veroordeeld zijn, moeten ze bijna wel. In eerste instantie heeft Elias wat last van afstotingsverschijnselen (van zowel zijn nieuwe hart als van Boyd), maar langzaamaan versmelt zijn nieuwe hart met hemzelf, en daarmee Boyd met al zijn lef ook.
Aanvankelijk draait het verhaal vooral om Elias en speelt Boyd een ondergeschikte rol. Pas als blijkt dat Boyd nog geen afscheid kan nemen van het leven omdat hij nog iets belangrijks te regelen heeft met zijn opa – en omdat hij met een groot schuldgevoel worstelt – wordt ook Boyd een interessant personage. Het is wat vreemd dat Boyd zo makkelijk accepteert dat hij dood is; zelfs als hij zijn ouders en opa ziet huilen, blijft hij afstandelijk en kan de (verdrietige) scène de lezer amper raken.

Het perspectief in Tikker wisselt tussen Elias en Boyd. Het is een boek dat soms nog een beetje hapert, maar naar het einde toe steeds beter wordt. Elias krijgt met het hart van Boyd ook een dosis van zijn energie en durf mee en dat heeft hij hard nodig. Dat is een interessant gegeven.
Tikker heeft een ruime bladspiegel en leest makkelijk weg. Het boek is daarom ook geschikt voor de wat minder vlotte lezers. Geschikt voor lezers van ongeveer twaalf jaar en ouder.