026-4451277

3sterLemniscaat, maart 2012
Vlag & Wimpel 2013

Timeo woont met zijn vader in het woud, niet ver van de stad Myr. Timeo’s vader is de geheime sleuteldrager van Myr: wanneer de nieuwe Gruwel begint, moet hij met een sleutel naar de stad om deze te overhandigen aan de koning.
Dan ontwaakt inderdaad de Gruwel, het teken dat de regeerperiode van de oude koning afgelopen is. Wilde wikke bedekt eerst het woud en rukt dan op naar Myr. Iedereen die door de wikke aangeraakt wordt, versteent. Ook de vader van Timeo. Nu moet Timeo zelf naar de stad om de sleutel te brengen. Samen met het slimme meisje Manou ontdekt hij echter dat er een toverachtig geheim is dat Myr bedreigt. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat de koningen wel honderd jaar kunnen regeren? Wat is de rol van de Toezichthouder van Myr, meester Malijn, die nog veel ouder moet zijn? En welke kern van waarheid schuilt er in de vele oude verhalen en liedjes die Malou kent? Timeo raakt verzeild in een avontuur waarin hij alleen de sleutel kan vinden om van Myr weer de welvarende stad van weleer te maken.

Het avontuur van Timeo en Manou is ronduit klassiek: de held is een slimme, jonge buitenstaander, verder zijn er een dapper meisje, een geheimzinnig bos, een oude stad, gonzend van de verhalen, een tovenaar, een eeuwenoud geheim, koningen, ridders… De Sleuteldrager is spannend en leest lekker weg, maar zo nu en dan gaat het de lezer wel wat duizelen, want het hele geheim van de stad Myr kent erg veel zijwegen en als alle details niet zo nadrukkelijk uitgelegd werden, zou je behoorlijk de draad kwijtraken. Als toegift is er nog een epiloog, waarin de stadsverteller het hele verhaal over de geschiedenis van Myr herhaalt. Het is een nogal kunstmatige oplossing om de laatste losse draadjes van het verhaal vast te knopen. Andere draden blijven bungelen: hoe zit het bijvoorbeeld met die spinnenwebben in het bos, of met de dood van de moeder van Timeo. Ten onrechte wordt de suggestie gewekt dat dit allebei belangrijk is, maar het komt verder in het verhaal niet meer ter sprake.

De Sleuteldrager krijgt een Vlag & Wimpel van de Griffeljury 2013. Het is een sprookjesachtig avontuur in de traditie van Tonke Dragt. Wat minder bijvoeglijke naamwoorden zouden het boek goeddoen, want de taal is nogal barok. Verder is het gewoon lekker lezen voor liefhebbers van ingewikkelde avonturenverhalen. Tien jaar en ouder.

Top