026-4451277

3sterLemniscaat, januari 2011

Grace is geadopteerd. Tot haar vierde woonde ze in Colombia. Daar werd ze opgehaald door Birgit en John, haar nieuwe ouders. Ze kan zich niets meer herinneren van vroeger, maar nu ze wat ouder wordt, wil ze zo graag eens naar Colombia. Haar oma moet er nog leven.
Intussen gaat het met haar Nederlandse opa niet zo goed. Hij vergeet steeds meer, wordt rommelig in zijn hoofd en zijn kinderen vinden dat hij naar een verzorgingshuis moet. Dat laatste gebeurt ook. Opa vindt het er maar niks. Bovendien hebben zijn kinderen zijn bankrekening geblokkeerd, dus hij kan niet eens meer bij zijn eigen geld. Hij zit nog liever in de gevangenis dan in dat verzorgingshuis, zegt hij.
Opa en Grace besluiten naar Colombia te gaan. Daarvoor hebben ze geld nodig. Opa’s geld. Er zit niks anders op: opa gaat de bank overvallen. Hij schrijft een briefje: Niet schrikken. Dit is een overval. Geef me € 14.576,43 en er gebeurt niks naars. Echt niet. Stop het geld in de tas. Met excuses voor het ongemak. Lukt het om de bank te overvallen?

Ja hoor, de overval lukt, al was het een beetje lastig dat juffrouw Metz, die achter de balie staat, opa zo goed kent. Bovendien is het geld kwijt, dus de politie weet niet goed wat ze met die rare oude man aanmoet. Over het geld heeft Grace zich razendsnel ontfermd, dus zij en opa kunnen naar Colombia. Op het verre vliegveld ontmoeten ze Grace’s oma: “Grace en haar oma omhelsden elkaar zo lang en zo stevig, het was een wonder dat ze niet aan de achterkant van elkanders lijf naar buiten kwamen.”
Kijk, van dat soort zinnetjes wordt Mijn opa de bankrover nou zo’n mooi boek! Het is maar een kort verhaal, na 55 bladzijden is het al uit, maar het is geschreven op een heel aangenaam laconieke toon en er staan soms zulke prachtige woorden in!

Mijn opa de bankrover verscheen in 2005 onder de titel Mooi leven. Het boek is geïllustreerd met foto’s uit de gelijknamige film. In het voorwoord vertelt Sjoerd Kuyper dat hij zes volle jaren aan het scenario van de film heeft gewerkt en dat er heel veel veranderde, maar dat de mooie vriendschap tussen opa en Grace en het gevonden verleden en de herwonnen toekomst overeind zijn gebleven. Resultaat is een mooi klein boek voor lezers vanaf negen jaar, en voor veel ouder.

Top