026-4451277

3stervertaling: Harry Pallemans
De Fontein, mei 2003
Bekroond met een Zilveren Zoen 2004

Het is zeven minuten na middernacht als Christopher de hond van mevrouw Shears dood in de tuin aantreft. Er staat een spitvork rechtop in de hond, dus iemand heeft het dier vermoord. Christopher besluit dat hij uit gaat zoeken wie de hond vermoord heeft. Omdat hij van detectiveverhalen houdt, wil hij een boek schrijven over zijn speurwerk. Het resultaat is het boek dat de lezer leest.

Ook wie niet eerst de achterflap gelezen heeft, ontdekt snel dat Christopher ‘anders’ is. Als hij ziet dat de hond van mevrouw Shears een vork in zijn lijf heeft staan, registreert hij dat, maar voelt hij geen afschuw. Hij ziet, registreert en concludeert, alsof de dood van de hond een wiskundevraagstuk is. Christopher houdt van wiskunde, van lijstjes, van roosters en van duidelijkheid. In het verhaal zelf staat het nergens letterlijk, maar het zal de lezer duidelijk zijn dat Christopher een bepaalde vorm van autisme heeft.
Voor Christopher is de buitenwereld vreemd en onduidelijk. Hij begrijpt geen grapjes of woordspelingen, hij begrijpt gevoelens van anderen niet en hij is bang voor mensen die hij niet kent. Als hij te veel indrukken te verwerken krijgt, raakt hij overstuur. Toch weet Christopher zich te redden. Hij reist zelfs in zijn eentje met de trein naar Londen, omdat hij heeft ontdekt dat zijn moeder daar woont. Hij somt aan het einde van het boek zijn toekomstplannen een voor een op en concludeert dan dat hij ‘alles kan’.

Het wonderbaarlijke voorval van de hond in de nacht is dankzij de bijzondere verteller een bijzonder boek. Een klassieke detective is het niet; even over de helft van het boek is al duidelijk wie de hond vermoord heeft; een goede lezer had het al eerder door. Dit boek is meer een boek over een jongen die in een heel eigen, logisch opgebouwde wereld leeft. Waar zijn wereld botst met de buitenwereld, ontstaan problemen. Toch is Christopher zeker niet zielig. Hij is gewoon anders.

Christopher vertelt zijn verhaal zakelijk in de eerste persoon enkelvoud, in veel korte hoofdstukken. Deze zijn niet standaard genummerd, maar in priemgetallen, omdat hij nou eenmaal van priemgetallen houdt. Vandaar dat het laatste hoofdstuk nummer ‘233’ heeft.
Het boek is geschikt voor lezers vanaf 13 jaar. Het is vrij toegankelijk geschreven, al is het onderwerp niet zo eenvoudig. Knap gedaan. Mooi boek.

Top