Stichting Lezen en SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, hebben de handen ineengeslagen om de belangrijkste informatie over leescompetentie en leesmotivatie op het vmbo op Lezeninhetvmbo.nl bijeen te brengen.

Het uitgangspunt daarbij is dat vmbo-leerlingen plezier beleven aan lezen en uitgroeien tot competente lezers. Voor veel vmbo-leerlingen is dat geen vanzelfsprekendheid, terwijl het belang van goed lezen in onze geletterde samenleving evident is. Op de website wordt praktische aan-de-slag-informatie aangeboden gekoppeld aan recent lees- en taalonderzoek gericht op het vmbo.

Ga aan de slag op Lezeninhetvmbo.nl.

logo wppBij Alles komt goed, altijd, het boek waarmee Kathleen Vereecken de Woutertje Pieterse Prijs 2019 won, is  lesmateriaal ontwikkeld door Lieke van Duin en Jos van Hest. Ook voor de vijf andere genomineerde boeken staan lessuggesties op de site van de Prijs.

Het boek

Alles komt goed, altijd is het verhaal van Alice, een meisje dat opgroeit tijdens de Eerste Wereldoorlog en dat haar familie uiteen ziet vallen.

Op scholen waar de boekencollecties niet adequaat worden bijgehouden, veroudert het boekenbestand. Wij helpen graag bij het saneren van de schoolbibliotheek en (opnieuw) opzetten van boekencollecties.

Een van onze medewerkers komt naar de school en bekijkt samen met een leerkracht of  leesco√∂rdinator de aanwezige boeken. We bekijken welke boeken verouderd zijn en vervangen moeten worden voor eigentijdsere exemplaren.