3sterQuerido, april 2020

De huidige Veluwe, maar dan 4000 jaar geleden. Aïn is voorbestemd de vrouw te worden van een jongen die ze verafschuwt. De rest van haar leven zal ze op deze plaats blijven wonen, hard werken, kinderen baren en tenslotte doodgaan. Maar Aïn droomt van de zee, het strand en de prachtige stukjes barnsteen die er te vinden moeten zijn. Dat heeft een rondtrekkende koopvrouw haar verteld.
Als Aïn moet vluchten, omdat ze anders streng gestraft zal worden, vlucht Kraai (een halfbloed uit haar stam) met haar mee. Meerdere malen moeten ze zien te ontsnappen aan groot gevaar: aan de agressieve Jonge Wolven, aan een heksenmeester die Kraai wil offeren, aan mensen die hen als heks en eunjer (boze geest) beschouwen. Als ze na lange tijd de kust bereiken, is er geen barnsteen te vinden. Maar Aïn blijft dromen van een leven waarin ze vrij is. Ook al moet ze Kraai daarvoor in de steek laten.

In 1987 vonden archeologen bij Wassenaar een massagraf uit de Bronstijd: twaalf mensen (mannen, vrouwen en kinderen) waren door geweld om het leven gebracht en daarna keurig op een rijtje begraven. Niemand weet wat er 4000 jaar geleden gebeurde, maar in Offerkind lees je wat er mogelijk gebeurd kan zijn.
Offerkind is geen boek voor tere zieltjes: er vloeit veel bloed, er wordt stevig gevochten, er worden mensen vermoord, ook op heel akelige wijze. Het blijft uiteraard gissen hoe mensen 4000 jaar geleden met elkaar omgingen, maar het zou best zo kunnen zijn als in Offerkind beschreven is. Naast alle vijandigheden moeten Aïn en Kraai het hoofd zien te bieden aan kou, honger, veel nattigheid, moerassen en pijnlijke verwondingen.
Aïn is een fantastische hoofdpersoon: een meisje dat een droom heeft en hem najaagt. Ze is hard, ook voor die arme verschoppeling Kraai, die van haar houdt, maar vooral door haar gebruikt wordt. Je medelijden met de jongen groeit bijna met de bladzijde.

Rob Ruggenberg speelde als kind op de plaats waar later het massagraf gevonden werd. Een paar dagen na het voltooien van dit manuscript, is hij overleden. Net als zijn andere boeken is ook Offerkind een fijne historische roman, goed gedocumenteerd, een boek dat je doet verlangen naar het volgende. Helaas zal er nooit meer een nieuwe ‘Ruggenberg’ verschijnen. Offerkind is geschikt voor lezers van twaalf jaar en ouder.

Top