3sterillustraties: Yvonne Jagtenberg
Rubinstein, mei 2017

Max van Mars is anders dan de andere kinderen. Logisch, want hij komt van Mars. Zegt hij. Hij is een buitengewone bijzonder buitenaardse jongen met een missie: hij moet het alledaagse leven op aarde leuker maken. Ga er maar aan staan!
Max’ drukbezette ouders laten hun zoon over het algemeen zo’n beetje zijn gang gaan, maar Max’ meester op school is niet zo blij met een leerling als Max. Meester Sterk is een ongelovige, vreselijk saaie, niet grappige man, en erg hardleers als het op bijzondere jongens als Max aankomt. Hij begrijpt bijvoorbeeld echt niet dat het heel noodzakelijk is dat Max in de vensterbank ‘niets’ ligt te doen. Als je niets doet, krijg je goede ideeën, beweert Max, nietsdoen is voor mensen op Mars van levensbelang.
Een schooljaar lang hebben Max en meester Sterk heel verschillende ideeën over hoe er met mensen van Mars moet worden omgegaan. Maar als Max terugkeert naar Mars, geeft zelfs meester Sterk toe dat hij de Martiaan in zijn klas toch wel een beetje mist.

Max had te veel fantasie én te veel bravoure. Dat was onhandig op school, vond meester Sterk. Daardoor werden andere kinderen in de war gebracht en belangrijker: hijzelf als meester ook. Het maakte hem onzeker. En dat vond Anton Sterk een vervelend gevoel.

Je zal maar een buitengewoon bijzonder buitenaardse jongen in je klas hebben. Voor de andere kinderen is Max een zegen, want als Max in de buurt is, valt er altijd wat te beleven. Niet ieder kind gelooft in Max’ buitengewone afkomst, maar Max kan erg overtuigend zijn en het is moeilijk om niet voor zijn prachtige fantasievolle verhalen te vallen. Voor zijn wat bangelijke vriendje Rick is een vriend als Max van levensbelang. Dankzij Max wordt hij dapperder en durft hij meer.
Of Max werkelijk van Mars komt en aan het einde van het schooljaar teruggaat naar zijn planeet? Dat mag je zelf bedenken. Wat er precies gebeurt, is op een aangename manier opengelaten.

De fantastische Max van Mars is een grappige ode aan de fantasie. Jongens als Max geven het leven kleur. Het boek is geïllustreerd met zwart-wit tekeningen van de auteur, al zouden ze ook van Max zelf kunnen zijn. Max van Mars is een leuk, toegankelijk boek voor lezers van negen jaar en (veel) ouder.

Top