3sterQuerido, mei 2019

Gent, 1808. Stans is de dwarse oudste dochter van een schoenmaker annex failliete uitvinder. Een rijke vriend van haar vader is bereid de schulden te betalen, mits Stans aan hem wordt uitgehuwelijkt en hem een zoon schenkt. Al na zes weken huwelijk heeft Stans het wel bekeken: ze gaat nog liever verkleed als soldaat vechten in het leger van Napoleon dan dat ze elke nacht haar 25 jaar oudere echtgenoot in haar bed krijgt.
Onder de naam van bakkerszoon Binus vertrekt Stans naar Parijs, om daar als man verkleed het leger in te gaan. Maar het valt niet altijd mee om verborgen te houden dat ze eigenlijk een vrouw is.
Intussen is haar jongere broertje Pier ook op weg naar Parijs. Hij moet proberen om een uitvinding van zijn vader aan Napoleon te verkopen én om Stans te vinden en mee terug te nemen naar Gent. Twee bijna onmogelijke opgaven voor een bange jongen van veertien.

Stans is ijzersterk. Ze is tegendraads, koppig, brutaal, ze liegt, ze pest haar brave broertje (“Paus Pieter de Vrome”)… en ze gruwt van haar nieuwbakken echtgenoot. Stans is een hoofdpersoon waar je onmiddellijk stapelgek op bent, omdat ze lef heeft. Genoeg lef om zich te verzetten en ‘m te smeren. Goed, vrouwen die verkleed als man de wijde wereld intrekken, die kom je in meer boeken tegen. Maar Stans is volstrekt geloofwaardig, en zelfs als haar geheim ontdekt wordt, weet ze het respect af te dwingen van al die kerels met hun vettige opmerkingen. En van de lezer.
Het perspectief wisselt tussen Stans en Pier. En hoewel Pier tijdens het verhaal groeit en steeds sympathieker wordt, wil je toch terug naar Stans. Zij houdt de vaart erin, zij heeft de humor, met haar leef je mee tijdens haar huwelijk, met haar marcheer je mee naar Parijs, met haar maak je de hel op het slachtveld mee.

Een heerlijk historisch verhaal met humor, niet alleen over het leger van Napoleon, maar ook over een broer en zus die elkaar vinden, over vrouwenliefde en over je eigen weg zoeken. Met prachtige Vlaamse uitdrukkingen als Hij schreeuwde als de duivel in een tonnetje wijwater en met een heerlijke bijrol voor een oude knol die uiteindelijk precies doet waar de lezer stiekem al op hoopte. IJzerkop is een boek om achter elkaar te verslinden en de volgende dag gewoon nog een keer te lezen. Geschikt voor vijftien jaar en ouder.

Top