026-4451277

3sterLemniscaat, september 2004
Vlag & Wimpel 2005, Getipt door de Jonge Jury 2006

Rahmane, Tigane en Henri wonen in een dorp in Afrika. In hun vrije tijd doen ze niets liever dan voetballen. Op een dag worden ze gescout en mogen ze in de stad meespelen in een selectiewedstrijd. Als ze dat goed doen, ligt er voor hen een kans om te ontsnappen aan de armoede in hun dorp: dan mogen ze een opleiding gaan volgen tot professioneel voetballer.
Eenmaal in de stad klapt Henri dicht en moet hij terug naar huis. Met Tigali lijkt het beter te gaan, maar hij kan de verlokkingen van de grote stad niet aan. Hij speelt alleen voetbal voor de show en gaat voor het geld. Ook Tigali faalt en keert terug naar zijn dorp. Rahmane daarentegen krijgt een grote kans: hij mag voor vier weken stage gaan lopen in Nederland. Het land valt hem tegen: het is koud en hij mist zijn familie, al ziet en leert hij veel. Als hij na een maand terugkomt in zijn eigen dorp, levert dat eveneens een cultuurshock op. Het dorp is voor hem te klein geworden, hij wordt gezien als een wandelende portemonnee en achter zijn rug wordt over hem geroddeld. Rahmane blijkt de enige te zijn die zijn dromen waarmaakt en dat wordt hem niet in dank afgenomen.

Alle positieve reacties over Aan de bal zijn terecht. Dit boek leest vlot, de personages leven, het Afrikaanse dorp en de grote stad zie je zo voor je. Ook voor lezers die helemaal niet van voetbal houden, is dit een leuk boek. De dilemma’s van Rahmane zijn heel goed invoelbaar. De jongen schippert steeds tussen zijn droom enerzijds en zijn loyaliteit aan het dorp, zijn familie en zijn vrienden anderzijds. En ook dat is dubbel, want als hij faalt als voetballer, dan is de afgang ontzettend groot. Zeker wanneer zijn vriend Tigane terug moet naar huis, wordt het voor Rahmane heel moeilijk om vol te houden in zijn eentje in de stad. De cultuurshock als hij tenslotte naar Europa gaat, zie je als Nederlandse lezer natuurlijk aankomen, maar de shock als hij uiteindelijk weer thuiskomt, komt veel harder aan. Je verwacht dat Rahmane zich naadloos kan invoegen in het dorpsleven, want dat gunde je hem zo toen hij heimwee had in dat koude Nederland, maar niets blijkt minder waar. Prettig is dat dit boek een open einde heeft. De lezer heeft er alle vertrouwen in dat Rahmane een goede voetballer wordt, al gun je hem een carrière in een land met een warmer klimaat dan Nederland.

Aan de bal is een heerlijk boek, geschreven in de derde persoon enkelvoud, vooral vanuit het perspectief van Rahmane. Het is geschikt voor lezers vanaf elf jaar.

Top